Thịt cốt lếch (kg)

VNĐ135.000

Trắng trong, thơm ngon, ngọt thịt

Thịt cốt lếch (kg)

VNĐ135.000