Gà tre thả vườn (con)

VNĐ110.000

Nhông nhông đi chơi, ngủ bờ ngủ buội thịt dai chắc, ngọt

Gà tre thả vườn (con)

VNĐ110.000