Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Rau ngót Long An (1kg)

Original price was: VNĐ30.000.Current price is: VNĐ26.000.
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Khoai lang Nhật

Original price was: VNĐ24.500.Current price is: VNĐ22.000.
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Cần Tây Đà Lạt

Original price was: VNĐ26.500.Current price is: VNĐ22.500.
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Dưa leo Nhật

Original price was: VNĐ22.500.Current price is: VNĐ20.000.

Gà Vịt Sạch - Organic

Gà tre thả vườn (con)

VNĐ110.000
Giảm giá!

Gà Vịt Sạch - Organic

Gà thả vườn (con)

Original price was: VNĐ120.000.Current price is: VNĐ100.000.
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Khoai lang Nhật

Original price was: VNĐ24.500.Current price is: VNĐ22.000.
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Cần Tây Đà Lạt

Original price was: VNĐ26.500.Current price is: VNĐ22.500.
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Cần Tây Đà Lạt

Original price was: VNĐ26.500.Current price is: VNĐ22.500.
Giảm giá!

Thịt Sạch - Organic

Cật heo (kg)

Original price was: VNĐ170.000.Current price is: VNĐ140.000.
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Dưa leo Nhật

Original price was: VNĐ22.500.Current price is: VNĐ20.000.
Giảm giá!

Trái cây Sạch - Organic

Dưa lưới (1kg)

Original price was: VNĐ150.000.Current price is: VNĐ120.000.

Rau Organic

Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Thiên lý

VNĐ12.000VNĐ22.000

Rau Củ Sạch - Organic

Cải bó xôi

VNĐ15.000VNĐ30.000
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Dưa leo Nhật

Original price was: VNĐ22.500.Current price is: VNĐ20.000.
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Khoai lang Nhật

Original price was: VNĐ24.500.Current price is: VNĐ22.000.
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Rau ngót Long An (1kg)

Original price was: VNĐ30.000.Current price is: VNĐ26.000.
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Cần Tây Đà Lạt

Original price was: VNĐ26.500.Current price is: VNĐ22.500.

Trái cây organic

Giảm giá!

Trái cây Sạch - Organic

Lê Hàn Quốc (kg)

Original price was: VNĐ150.000.Current price is: VNĐ130.000.
Giảm giá!

Trái cây Sạch - Organic

Dưa lưới (1kg)

Original price was: VNĐ150.000.Current price is: VNĐ120.000.

Thịt organic

Giảm giá!

Thịt Sạch - Organic

Cật heo (kg)

Original price was: VNĐ170.000.Current price is: VNĐ140.000.
Giảm giá!

Thịt Sạch - Organic

Thịt cốt lếch (kg)

Original price was: VNĐ160.000.Current price is: VNĐ135.000.

Thủy Hải sản Organic

Giảm giá!

Thủy Hải Sản Sạch - Organic

Tôm sú loại1

Original price was: VNĐ300.000.Current price is: VNĐ275.000.
Giảm giá!

Thủy Hải Sản Sạch - Organic

Mực

Original price was: VNĐ260.000.Current price is: VNĐ230.000.

Gà vịt Organic

Giảm giá!

Gà Vịt Sạch - Organic

Gà thả vườn (con)

Original price was: VNĐ120.000.Current price is: VNĐ100.000.

Gà Vịt Sạch - Organic

Gà tre thả vườn (con)

VNĐ110.000