Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Rau ngót Long An (1kg)

VNĐ30.000 VNĐ26.000
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Cần Tây Đà Lạt

VNĐ26.500 VNĐ22.500
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Dưa leo Nhật

VNĐ22.500 VNĐ20.000
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Khoai lang Nhật

VNĐ24.500 VNĐ22.000
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Cần Tây Đà Lạt

VNĐ26.500 VNĐ22.500
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Dưa leo Nhật

VNĐ22.500 VNĐ20.000
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Rau ngót Long An (1kg)

VNĐ30.000 VNĐ26.000

Rau Củ Sạch - Organic

Cải bó xôi

VNĐ15.000VNĐ30.000
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Cần Tây Đà Lạt

VNĐ26.500 VNĐ22.500
Giảm giá!

Thịt Sạch - Organic

Cật heo (kg)

VNĐ170.000 VNĐ140.000
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Dưa leo Nhật

VNĐ22.500 VNĐ20.000
Giảm giá!

Trái cây Sạch - Organic

Dưa lưới (1kg)

VNĐ150.000 VNĐ120.000

Rau Organic

Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Thiên lý

VNĐ12.000VNĐ22.000

Rau Củ Sạch - Organic

Cải bó xôi

VNĐ15.000VNĐ30.000
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Dưa leo Nhật

VNĐ22.500 VNĐ20.000
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Khoai lang Nhật

VNĐ24.500 VNĐ22.000
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Rau ngót Long An (1kg)

VNĐ30.000 VNĐ26.000
Giảm giá!

Rau Củ Sạch - Organic

Cần Tây Đà Lạt

VNĐ26.500 VNĐ22.500

Trái cây organic

Giảm giá!

Trái cây Sạch - Organic

Lê Hàn Quốc (kg)

VNĐ150.000 VNĐ130.000
Giảm giá!

Trái cây Sạch - Organic

Dưa lưới (1kg)

VNĐ150.000 VNĐ120.000

Thịt organic

Giảm giá!

Thịt Sạch - Organic

Cật heo (kg)

VNĐ170.000 VNĐ140.000
Giảm giá!

Thịt Sạch - Organic

Thịt cốt lếch (kg)

VNĐ160.000 VNĐ135.000

Thủy Hải sản Organic

Giảm giá!

Thủy Hải Sản Sạch - Organic

Tôm sú loại1

VNĐ300.000 VNĐ275.000
Giảm giá!

Thủy Hải Sản Sạch - Organic

Mực

VNĐ260.000 VNĐ230.000

Gà vịt Organic

Giảm giá!

Gà Vịt Sạch - Organic

Gà thả vườn (con)

VNĐ120.000 VNĐ100.000

Gà Vịt Sạch - Organic

Gà tre thả vườn (con)

VNĐ110.000